Om Frivillighed

Paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm, FFB, blev stiftet d. 8. februar 2016, da en række af frivillige foreninger og organisationer, uorganiserede frivillige og Bornholms Regionskommune, tiltrådte Bornholms Frivillighedspolitik.

Læs mere om Frivillig Forum Bornholm på Bornholms regionskommunes hjemmeside under Frivillig, kultur og fritid. Her finder du også vedtægter og referater fra FFBs repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder, samt medlemsliste og information om medlemsskab.


Bornholms Frivillighedspolitik


En række organisationer og Bornholms Regionskommune har sammen udarbejdet den fælles Frivillighedspolitik, med det formål at forbedre rammer, vilkår og muligheder for at være frivillig på Bornholm

Læs mere om frivillighedspolitikken på Bornholms Regionskommunes hjemmeside under Udvikling og politikker


Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi


Bornholms Regionskommunes har på baggrund af Frivillighedspolitikken udarbejdet en kommunal frivillighedsstrategi med formål at internt i kommunen, at udmønte Bornholms Frivillighedspolitik.

Læs mere om Bornholms Regionskommunes frivillighedsstrategi på Bornholms Regionskommunes hjemmeside under Udvikling og politikker


Mere om Frivillighed


Generel viden om frivillighed med bl.a. nyttige guides og links finder du på Bornholms Regionskommunes hjemmeside Frivillighed, kultur og fritid

Vil du vide mere om, hvordan du står i forskellige situationer som frivillig, så se, om ikke du kan finde svar her: https://frivillighed.dk/raadgivning