Frivillige opgaver på Bornholm

 • Økonomi- og Gældsrådgivningen på Bornholm har mange borgere, som ønsker vores hjælp. Derfor søger vi efter flere frivillige rådgivere, som har tid, overskud og lyst til at hjælpe deres medborgere til at skabe et overblik over deres økonomi. Er du pensionist, ledig, studerende, på efterløn, sagsbehandler, jurist, revisor, advokat, økonom, socialrådgiver eller andet vil vi gerne bruge din hjælp.

   20-09-2017 Økonomi- og gældsrådgivningen

 • Røde Kors Vågetjenesten på Bornholm søger flere frivillige "varme hænder".

   20-09-2017 Vågetjenesten/ Røde Kors

 • Kunne du tænke dig at hjælpe vores daglige leder med at holde centret præsentabelt?

   20-09-2017 Erindringscenter Bornholm

 • De ældre vil gerne have et aktivt liv, også selvom de bor på plejecenter. Kom og vær med til at gøre en kæmpe forskel som frivillig på plejecenter Nørremølle. Vi har brug for nogle frivillige som vil bruge nogle timer en gang i mellem.

   28-09-2017 Nørremølle plejecenter

 • Være frivillig i et hyggeligt fællesskab, med stor betydning! Barnets Blå Hus er et terapeutisk og socialt sted for børn og familier, hvor der er eller har været udfordringer med alkohol- eller stofmisbrug.

   05-10-2017 Barnets Blå Hus Bornholm

 • Red Barnets lokalforening på Bornholm driver en familieoplevelsesklub, hvor frivillige kræfter sikrer udsatte børn gode og givende oplevelser sammen med deres forældre og søskende i et positivt og inkluderende fællesskab med andre familier.

   17-10-2017 Red Barnet

 • Vil du gøre en forskel for flygtningebørn? Vi mangler netop DIG som frivillig på Slottet! Giv børn på asylcenter Slottet mulighed for at gøre ventetid til fritid! Tilmeld dig på: https://redbarnetungdom.dk/indsatsomraader/ret-til-fritid/asyl/ eller på TLF: 51359013

   13-11-2017 Red Barnet Ungdom

  Integration 

 • Bliv frivillig i en nyopstartet venskabsgruppe for danske børn og børn med flygtningebaggrund. Meld dig via: https://redbarnetungdom.dk/indsatsomraader/ret-til-fritid/venskabsgrupper-for-boern-paa-flugt/ eller på Tlf: 51359013

   15-11-2017 Red Barnet Ungdom

  Integration 

 • Hver onsdag fra kl. 12.00-13.30 er der CV-café for kursister på sprogskolen. Her får kursisterne hjælp til jobnet.dk, til udarbejdelse af deres CV, ansøgninger og præsenteret for nye relevante stillingsopslag. Vi åbner nu op for at frivillige kan komme og deltage med den viden og idéer de har i forhold til især jobsøgning og udarbejdelse af CV.

   23-11-2017 Integrationsafdelingen

  Integration 

 • Kom til informationsmøde d. 7. marts kl. 19.00 på Landemærket 26 i Rønne. (Tag personaleindgangen på venstre side af bygningen)

   27-11-2017 Integrationsafdelingen

  Integration 

 • Hjælper i Nexø Datastue

   06-12-2017 Nexø Datastue

 • Brænder du for at skabe nyt liv, nye aktiviteter og nye mødesteder? Og vil du være med til at fremme fællesskabet i de bygninger og byrum, der omgiver dig? Så kan du nu søge økonomisk støtte til at gøre dine idéer til virkelighed. Realdania inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at føre gode idéer ud i livet.

   11-12-2017 Bornholms Regionskommune

 • Har du tid og lyst til at være frivillig, at give dit besyv med når en borger eller dit lokalsamfund har brug for andet end det det offentlige byder ind med? Benyt denne hjemmeside frivilligbornholm.dk eller kontakt kommunens frivillighedskoordinator som også kan være behjælpelig med at finde det sted og den sag hvor du har lyst til at gøre en forskel.

   11-12-2017 Bornholms Regionskommune

 • På hjemmesiden WannaSport kan foreninger reklamere for arrangementer eller idrætstilbud i lokalområdet, og du kan bl.a. via et kort finde frem til det nærmeste idrætstilbud.

   04-01-2018 Aktivt civilsamfund

 • På Bornholm arbejder en gruppe frivillige ildsjæle for at give udsatte børn og deres familier gode oplevelser, som kan styrke og løfte dem. Til at stå i spidsen for dette arbejde har vi brug for flere dygtige folk med overblik og lyst til at skabe rammer, udstikke retning og udvikle nye initiativer.

   13-01-2018 Red Barnet

 • Red Barnet Bornholm driver allerede en familieoplevelsesklub, en genbrugsbutik og en landsindsamling. Vi vil gerne udvide disse indsatser til også at omfatte skoleområdet. Derfor nedsætter vi nu et skoleudvalg, der skal etablere samarbejdsprojekter med Bornholms folke- og privatskoler med henblik på at involvere eleverne i Red Barnets arbejde og oplyse om børns rettigheder. 

   31-01-2018 Red Barnet

 • Red Barnet Bornholm består af en gruppe frivillige, der gør et kæmpe arbejde. Denne indsats skal gøres meget mere synligt, så der kommer flere frivillige, flere aktiviteter, mere omsætning i butikken, og ikke mindst så langt flere børn får den støtte og opbakning, de har brug for. Derfor har vi brug for en gruppe frivillige, som vil indgå i et PR- og kommunikationsudvalg.

   31-01-2018 Red Barnet

 • Mon du har tid og lyst til at bruge en time om ugen eller hver anden uge på at besøge en person der er ensom eller ikke selv kan komme ud?

   09-02-2018 Menighedsplejen i Rønne Sogn

 • Bliv frivillig i en leg- og læringsklub for flygtningebørn

   19-02-2018 Dansk Flygtningehjælp

  Integration 

 • Bliv frivillig i en Leg- og læringsklub for flygtningebørn i Nexø

   19-02-2018 Dansk Flygtningehjælp

  Integration 

 • I forbindelse med projekt Mulighedernes land fik Klemensker etableret 6 km trampestier i tilknytning til Præstemosen. Disse stier skal holdes gangbare med klipper kratrydder mv. i perioden april-oktober

   01-04-2018 Klemensker Land-&Byforening