Frivillige opgaver på Bornholm

 • På eldrevet rickshaw cykel inviterer du ældre med ud på en cykeltur hvor I på ture rundt i nærområdet får vind i håret og udveksler historier fra fortid og nutid.

   26-09-2018 Bornholms Regionskommune

  Varme hænder m.m. 

 • Det vi har brug for er en som kan hjælpe /vejlede borgeren i bla. sociale/økonomiske forhold m.m Vi tænker at det frivillige arbejde er 2 timer hver 14 dag på en af vores åbningsdage. information om værestedet blæksprutten kan findes på www. vaerestedet-blaeksprutten.dk eller kontakt på tlf.56955810

   02-08-2018 Værestedet Blæksprutten

  Øvrigt 

 • Kunne du tænke dig at hjælpe vores daglige leder med at holde centret præsentabelt?

   07-09-2018 Erindringscenter Bornholm

  Varme hænder m.m. Bestyrelsesarbejde Handicappede Administration 

 • Åvangsskolen søger ekstra personer til hjælp med undervisning i faget Håndværk/Design

   09-05-2018 Åvangsskolen

 • På Bornholm arbejder en gruppe frivillige ildsjæle for at give udsatte børn og deres familier gode oplevelser, som kan styrke og løfte dem. Til at stå i spidsen for dette arbejde har vi brug for flere dygtige folk med overblik og lyst til at skabe rammer, udstikke retning og udvikle nye initiativer.

   09-05-2018 Red Barnet

 • Har du tid og lyst til at være frivillig, at give dit besyv med når en borger eller dit lokalsamfund har brug for andet end det det offentlige byder ind med? Benyt denne hjemmeside frivilligbornholm.dk eller kontakt kommunens frivillighedskonsulent som også kan være behjælpelig med at finde det sted og den sag hvor du har lyst til at gøre en forskel.

   11-12-2017 Bornholms Regionskommune

 • De nye bornholmere går på sprogskole, hvor de lærer dansk. Men en del får i fritiden ikke trænet og brugt det, de lærer. Mange mangler og efterspørger netværk blandt danskere, som kunne være med til at sætte skub i deres danskkundskaber.

   27-11-2017 Integrationsafdelingen

  Integration - Flygtninge og asylansøgere Lektiehjælp 

 • Bliv frivillig i en nyopstartet venskabsgruppe for danske børn og børn med flygtningebaggrund. Meld dig via: https://redbarnetungdom.dk/indsatsomraader/ret-til-fritid/venskabsgrupper-for-boern-paa-flugt/ eller på Tlf: 51359013

   15-11-2017 Red Barnet Ungdom

 • Vil du gøre en forskel for flygtningebørn? Vi mangler netop DIG som frivillig på Slottet! Giv børn på asylcenter Slottet mulighed for at gøre ventetid til fritid! Tilmeld dig på: https://redbarnetungdom.dk/indsatsomraader/ret-til-fritid/asyl/ eller på TLF: 51359013

   13-11-2017 Red Barnet Ungdom

 • I forbindelse med projekt Mulighedernes land fik Klemensker etableret 6 km trampestier i tilknytning til Præstemosen. Disse stier skal holdes gangbare med klipper kratrydder mv. i perioden april-oktober

   01-04-2018 Klemensker Land-&Byforening