Betingelser for brug af www.frivilligbornholm.dk

   Brugerbetingelser for anvendelse af portalen www.frivilligbornholm.dk samt funktioner herunder.

   Betingelser

   Generelle betingelser
   - Den tilknyttede e-mail adresse skal tilhøre dig og må ikke være lånt af venner/bekendte.

   - Det er IKKE tilladt at udlåne sin bruger til andre.

   - FrivilligBornholm.dk er ikke beregnet til nogen former for dating eller kommercielle forhold, hvor man ønsker at sælge eller købe noget af/til andre.

   - FrivilligBornholm.dk forbeholder sig retten til, uden varsel at rette eller slette indhold, kommentarer og brugere om nødvendigt.

   Børneattester

   Ved oprettelse af profiler på frivilligbornholm.dk er det, samtidig en på tro og love erklæring, at man opfylder loven om at indhente børneattester på personer der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.


   Billeder
   - FrivilligBornholm.dk fralægger sig ethvert ansvar m.h.t. uploadede fotos, som - skulle blive kopieret og benyttet andetsteds. Når du uploader billeder, skal du være opmærksom på at overholde loven om ophavsret. frivilligbornholm.dk forbeholder sig ret til at fjerne billeder, der ikke overholder loven om ophavsret.

   - FrivilligBornholm.dk tillader IKKE upload af erotiske billeder/nøgenfotos. Det gælder også billeder med andet indhold af krænkende, racistisk eller personfølsom karakter. Upload af sådanne fotos vil medføre øjeblikkelig sletning af brugeren.

   - FrivilligBornholm.dk kan slette fotos, der strider mod reglerne for billede-upload - uden yderligere advarsel til den pågældende bruger.

   Chikane
   Personlige angreb, racistiske udtalelser eller lignende, som kan krænke andre brugere vil medføre, at vi sletter brugeren. Vi fjerner dog ikke nogen brugere uden en gyldig grund, så evt. anmeldelser vil blive undersøgt i.h.t. anmelderens oplysninger/påstande.

   Logfiler
   Al korrespondance på frivilligbornholm.dk vil blive gemt i logfiler til evt. brug ved anmeldelser, og vil i ekstreme tilfælde blive overdraget til politiet, såfremt dette findes nødvendigt. Ligeledes gemmes IP-adressen for hver enkelt bruger af samme grund, som beskrevet ovenfor.

   Nyhedsbrev
   Ved oprettelse af en bruger på frivilligbornholm.dk godkender du, at vi må fremsende informationer om frivilligbornholm.dk til din tilknyttede e-mail adresse

   Sletning af bruger
   Ønsker du at slette din brugerprofil, så send en e-mail til frivilligbornholm.dk

   Øvrige betingelser
   - FrivilligBornholm.dk videregiver ikke brugeroplysninger til tredjepart, og dette kan kun ske i tilfælde af en evt. politianmeldelse, hvor vi er forpligtet til, at udlevere alle relevante oplysninger (såsom IP-adresse og logfiler) samt øvrigt bevismateriale, der har tilknytning til den anmeldte bruger.
   - FrivilligBornholm.dk er forpligtet til at sikre driften af sitet. Dog kan FrivilligBornholm.dk ikke holdes erstatningspligtig i nogen form ved eks. nedsættelsen af hastigheden på funktionerne på sitet - eller andre tekniske fejl, som naturligvis vil blive udbedret så hurtigt, som det kan lade sig gøre.

   FrivilligBornholm.dk er bygget op således, at sitet er optimeret til følgende systemer:
   Pc og Mac: Seneste udgaver af Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Safari og Mozilla Firefox.
  Tablets fra: Apple, Samsung, Sony, Microsoft, Acer og Asus.
   Smartphones fra: Apple, Samsung, Sony, HTC, Nokia og Huawei.
   Enkelte funktioner anvendes bedst fra enheder med større skærm, eksempelvis kort over frivilligopslag.

   - FrivilligBornholm.dk kan ikke holdes ansvarlig for sikkerhedsopsætninger, styresystemer eller browsertyper/versioner på brugermaskinerne, der forårsager fejl på sitet på baggrund af indstillinger/opsætninger, som ikke følger de anvisninger der er oplyst i.h.t. sitets opbygning.

   - FrivilligBornholm.dk tilbyder naturligvis hjælp/support vedr. sitets funktionalitet i en udstrækning, som findes muligt i.h.t. teknisk viden samt bemandingsplan. Der gives derfor ingen garanti for evt. svar/løsninger på henvendelser, som vi dog bestræber os på at være behjælpelige med indenfor den viden og kapacitet, som stilles til rådighed af staben.

   - FrivilligBornholm.dk kan til enhver tid udvide/opdatere dette regelsæt. Ved tilføjelse af nye punkter eller opdatering af regelsættet, er du automatisk omfattet af disse. Derfor bedes du jævnligt hente regelsættet frem, så du undgår overtrædelser af ovenstående bestemmelser.

   - FrivilligBornholm.dk forbeholder sig retten til at slette brugere, som ikke overholder ovenstående regelsæt, eller på anden måde er til gene for de øvrige brugere. Sletning vil ske uden yderligere advarsel!